Posts tagged ‘เครื่องซีลอากาศ’

packingthai.com  เราวิธีการหนึ่งของการถนอมอาหาร คือ การปิดผนึกด้วยถุงสุญญากาศที่ใช้เครื่องซีลสูญญากาศ วิธีนี้ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและเป็นวิธีการของการขยายการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ต้องมีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปได้ใช้เทคนิคนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว

การปิดผนึกสูญญากาศนั้นทำงานโดยการเอาอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ (เพราะเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆที่ทำให้อาหารบูดหรือเสื่อมสภาพนั้นจะต้องใช้ Oxygen ในการเติบโตด้วย) และทำให้ลดผลกระทบของการเกิดออกซิเดชั่น การเกิดการออกซิเดชั่นเป็นกระบวนการที่ก๊าซออกซิเจนสร้างปฏิกิริยาทางเคมีที่มีผลกระทบกับความสดใหม่และคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพอาหารโดยรวม  โดยทั่วไปอากาศเป็นศัตรูของความสดของอาหาร ออกซิเจนและความชื้นในอากาศทำให้อาหารเกิดการเสื่อมสภาพ ถุงสูญญากาศสามารถชะลอตัวของการเน่าเสียและการเสื่อมสภาพจากการช่วยในการควบคุมเชื้อราและการเจริญเติบโตของแบคทีเรียให้ช้าลง

อาหารที่แพ็คโดยใช้วิธีการสูญญากาศจึงมีความแตกต่างจากการที่ใช้วิธีการแพ็คแบบธรรมดาทั่วไปเช่นการแพ็คใส่ถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆที่จะมีอากาศค้างอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งถุงสูญญากาศจะเป็นวิธีการซีลและดูดอากาศออก คุณภาพของอาหารที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศจึงมีความสดกว่าถึง 3-5 เท่ามากกว่าวิธีการเก็บแบบธรรมดา และยังช่วยป้องกัน ไม่ให้เกิดการเผาไหม้ในช่องแช่แข็ง (คล้ายการโดนหิมะกัดเวลาอยู่ในที่ที่มีความเย็นต่ำ)